SCA Hygiene Products AS produserer nesten alle Edet produkter ved vår fabrikk i Lilla Edet. Vi har lang fartstid og erfaring med produksjon av høykvalitetspapir.

SCA Hygiene Products AS
Edet Forbrukerkontakt
Postboks 6227 Etterstad
0603 Oslo
Norge
Tlf. 22706200 kl.08.30-11.30 på hverdager
Mail: edetinfo.no@sca.com

 

 

 

 

I SCA setter vi miljøet i fokus og har dette som en av våre viktigste prioriteringer. Istedenfor å se miljøet som en kostnad ser vi det som en forutsetning for å skape et fremgangsrikt selskap. Ettersom naturen er kilden til våre produkter kjenner vi stort ansvar for miljøet og jobber med fremtidens skog i tankene.

Det er derfor våre skoger er sertifisert av FSC, en frivillig, internasjonal organisasjon som tar frem retningslinjer for ansvarsfullt skogbruk. Les mer om vårt miljøarbeid  her.

Vi jobber iherdig med langsiktige miljømål for selskapet vårt:

Vi skal bruke råvarer fra skogen på en ansvarsfull måte. Vi skal redusere og minske vår bruk av ferskvann (fra 2005-2010 skal vi redusere bruket med ca. 12 %). Vi skal redusere vårt utslipp av koldioxid med 20 % til 2020. Derfor samler vi inn og gjenvinner brukt papir slik at vi får flere produkter fra den trefiberen vi bruker. Derfor jobber vi med å minske forbruket av brensel og koldioxidutslipp. Derfor bruker vi det samme vannet om og om igjen. Derfor planter vi tre nye trær for hvert tre vi feller i skogen. Vi gjenvinner og gjenvinner.

Vi produserer, pakker og transporterer våre produkter så miljøvennlig som mulig. Det vil si at vi  bygger alt vi gjør på moderne teknikk og sunn fornuft. Målet er å tilby deg markedets mest miljøvennlige alternativ, og vi vil at du alltid skal være trygg på at ditt valg av Edet er det beste - både for deg og miljøet.

SCA kjerneverdier

SCAs kjerneverdier har sine røtter i selskapets historie. Våre kjerneverdier er:

  • Respekt
  • Kvalitet
  • Ansvar

Respekt

Å vise respekt er å være åpen og ærlig og opptre med intregitet. For å vise respekt kreves det at vi tenker gjennom våre handlinger og hvordan disse kommer til å påvirke omgivelsene, selskapet, miljøet og fremtiden. Respekt fremme samrbeid og gjør det enklere for oss å oppnå våre felles mål.

Kvalitet

I vår søken etter kvalitet løfter vi det å være profesjonelle til et nytt nivå. For å oppnå høyeste nivå av kvalitet kreves det at vi utfordrer oss selv for å overgå forventningene fra kunder, eiere og medarbeidere. Vi skal alltid streve etter å bedre resultatebe og nå våre mål.

Ansvar

SCA arbeider for at hvert enkelt individ skal få mulighet til å utvikle seg selv innenfor selskapet - og utvikling krever ansvar. Det å ta ansvar er å være pålitelig, men også kreativ, ha selvtillit og være klar til å ta fatt på nye utfordringer. Vi skal alltid gjøre vårt daglige arbeid med fokus på kundene og i tråd med selskapets interesser.

Disse verdiene en måte å jobbe på for alle våre ansatte i SCA. Kjerneverdiene skal inspirere og utfordre SCA sine medarbeidere i deres arbeid med å skape et fremgangsrikt selskap-  økonomisk, sosialt og miljømessig.  


 

Om Edet

SCA startet som et sagverk  i Lilla Edet allerede i 1881. Carl Emil Haeger var  grunnleggeren som snart også skulle starte produksjon av papirmasse. Etterhvert ble papirdelen av selskapet solgt til ulike papirfabrikker, og Haeger startet produksjon av papir for fullt på Lilla Edet. Den største delen av papirproduksjonen var karduspapir, et slags grovt innpakningspapir, men det ble også produsert papirposer, konvolutter og kort tid og med servietter. På 1920- tallet reiste sønnen, Olle Haeger, til USA for å studere papirteknologi, hvor han lærte seg prosessen med å lage kreppet papir.  Litt forenklet var det hans reiser til USA som banet vei for Edet suksess i dag.

2015
"Nye Edet" - Et nytt mykere og sterkere sortiment lanseres

2013
Edet Torky Flexible holderen lanseres

2009
Edet Torky Deluxe husholdningspapir lanseres– tolags papir med mykere og tykkere kvalitet

2007
Edet Torky On the Go – en brukervennlig holder laget av tøy lanseres

2005
Edet Torky dispenser lanseres og får pris for beste design

1995
SCA Hygiene Products AS dannes

80-tallet
Mölnlycke ble kjøpt og omgjort til Edet Mill i 1986. Fabrikken ble drevet fremover i divisjonen Mölnlycke som startet med store investeringer. Dette innebar blant annet et innebygd og helautomatisk høylager, som i dag er et sentrallager for hele Skandinavia.

70-tallet
KZO selger fabrikken til NCB (Norrland skogeiere Cellulosa AB) i 1976. Etter noen år i krisen var behovet for en ny eier som var villig til å investere i Edet stor.
1978 ble Torky lansert - splitter nye håndklær som var lofri og sentrumsmatet.

60-tallet
I 1961 kom det doble toalettpapiret som ble en umiddelbar salgssuksess. Men selv om det gikk bra for Edet Mill, bestemte daværende konsernsjef Lars Haeger seg for å selge fabrikken til  nederlandske KZO i 1969.

50-tallet:
Etter noen år utvides Edet sortimentet til å inkludere kjøkkenrull,men fordi det ikke var en direkte erstatning for, men en nyhet, var det vanskeligere å oppnå suksess med et papirhåndkle. Men til slutt fant til husholdningsrullen sitt maked. Dette inntoget på markedet skapte mange spennende produktmuligheter for fremtiden: servietter, lommetørklær, tørkepapir, kluter og papirark. Noen var vellykket og er en selvfølge i dag. Andre, for eksempel papirark, ble forlatt.

40-tallet:
De første årene var tøffe, delvis takket være suspensjon av eksporten under andre verdenskrig, men Lilla Edet hadde et forsprang på sine konkurrenter. Gjennom en praktfull innsats for å skape et marked for kreppet papir ble Edet krepp og personlig hygiene synonyme begreper. Edet Crepe Roll (toalett) ble lansert.

Source: SCA Essentials intranet

Kampanjer

Kampanjer

Pågående kampanjer